architekt Michal Hanko
Mojmírová 1022/11, Topoľčany 955 01
hankoarchitekt@gmail.com

mob.: 0949 096 657
   

Projekty rodinných domov

Výber projektov rodinných domov a štúdií. Projekty vypracovávame po konzultácii priamo na mieru.

Rodinný dom Urmince

Pôdorys rodinného domu, Urmince, Topoľčany

Rodinný dom Remata, Handlová

Rodinný dom Solčianky, okr. Topoľčany

Štúdia rodinného domu, Nadlice, okr. Bánovce nad Bebravou, Trenčianský kraj

Rodinný dom, Rybany, Bánovce nad Bebravou, Trenčianský kraj

Rodinný dom, Kynek, Nitra

Radové rodinné domy, Nitra

Projekty interiérov rodinných domov

Výber interiérov rodinných domov

Rekonštrukcia rodinného domu Topoľčany, Nitrianský kraj

Interiér rodinného domu Senec, Bratislavský kraj

Interiér rodinného domu Žiar, Liptovský Mikuláš

Rekonštrukcia rodinného domu, detail, Topoľčany

Interiér vidieckého sídla Dolná Lehota, okr. Brezno, Banská Bystrica

Vidiecké sídlo Dolná Lehota, okr. Brezno, Banská Bystrica

Interiér rodinný dom Senec, Bratislava

Interiér obchodu Praha, Česká republika

Služby

Ponúkame Vám široký výber projektov na mieru práve pre Vás

Architektonická štúdia, územné rozhodnutie,
stavebné povolenie

Vypracovanie architektonickej štúdie, projektu stavby pre stavebné povolenie a územné rozhodnutie
Architektúra
Technická a sprievodná správa
Situácia (1:200, 1:500)
Pôdorysy (1:100,1:50)
Rezy (1:100,1:50)
Pohľady (1:100,1:50)
Krov (1:100,1:50)
Strecha (1:100,1:50)

Learn more

Doplnkové služby /
realizačný projekt

S - Statika stavby, statický posudok 
EP - Elektro prípojka ( prípojka k hranici pozemku) 
ER - Elektroinštalačné rozvody (elektro rozvody v stavbe 
PB - Projekt Bleskozvod
ZTI - Projekt zdravotechnika
PV - Prípojka vody, vodovodná šachta 
RV - Rozvody vody
KP - Kanalizačná prípojka
RK - Rozvody kanalizácie
PČOV - Projekt čistička odpadových vôd
PŽ - Projekt žumpa

PP - Plynová prípojka
RP - Rozvody plynu, dymovodov 
PV - Projekt vykurovania 

Learn more

Špeciálne projekty

DP - Dopravné projekty - vjazdy, výjazdy 
PZ - Projekt dopravného značenia 
PO - Projekt požiarnej ochrany, požiarný posudok 
EŠB- Energetický štítok budovy, energetický posudok budovy
R - Rozpočet
GZ - Geodetické zameranie
BS - Bilancia skrývky

Learn more

Inžinierská činnosť

Inžinierská činnosť, vybavenie stavebného povolenia a územného rozhodnutia

Learn more

Kontaktné adresy

Mojmírová 1022/11
Topoľčany

955 01

Košická 37
Bratislava

821 08

 

 

 

Kontaktujte nás

Mobil: 0949 096 657
Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku.

We're social networks